สล็อตแตกง่าย เปิดประวัติ 4 รองผู้ว่าฯ กทม ทีมชัชชาติ ดีกรีไม่ธรรมดา

สล็อตแตกง่าย เปิดประวัติ 4 รองผู้ว่าฯ กทม ทีมชัชชาติ ดีกรีไม่ธรรมดา

สล็อตแตกง่าย เปิดประวัติ 4 รองผู้ว่าฯ กทม รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล-ทวิดา กมลเวชช-ศานนท์ หวังสร้างบุญ-จักกพันธุ์ ผิวงาม เปิดทีมชัชชาติ ดีกรีไม่ธรรมดา วันนี้ 1 มิ.ย.2565 เป็นวันแรกหลังจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯ กรุงเทพ คนที่ 17 เดินทางมาถึงศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการทำงานในฐานะ ผู้ว่าฯ กทม. เต็มตัว โดยได้มีการนำคณะทำงานและทีม รองผู้ว่าฯ ทั้ง 4 เป็นที่ปรึกษาเข้ามาแนะนำกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ด้วยเช่นกัน

วันนี้เพื่อเป็นการต้อนรับ ทีมชัชชาติ เข้าทำงานในฐานะผู้ว่าฯ กรุงเทพ อย่างเต็มรูปแบบ The Thaiger จึงจะพาทุกคนมารู้จักกับเหล่าที่ปรึกษาทั้ง 4 รองผู้ว่าฯ ทีมชัชชาติกัน

จบการศึกษาจาก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด ,กรรมการอิสระ บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาจาก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับราชการเป็นนักสถิติ 3-5 งานวิจัยทางผังเมือง กองผังเมือง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จากนั้นมาเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.

เกษียณอายุราชการด้วยตำแหน่ง รองปลัดกทม. หลังจากเกษียณได้เพียง 19 วัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คนที่ 16 ในขณะนั้น ได้ทาบทามให้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ กทม. หลังจากทำงานได้ระยะหนึ่ง นายจักกพันธุ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ พล.ต.อ.อัศวิน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ล่าสุดกลับมาร่วมทีมบริหารกทม.อีกครั้ง ในตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. ทีมชัชชาติ

ทวิดา ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายสาธารณะ การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จบการศึกษาปริญญาตรีและโท จากคณะรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Public Administration and Public Policy School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA

เข้าเป็นอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ ทั้งไทยและองค์กรระหว่างประเทศ มีผลงานวิจัยด้านการจัดการนโยบายสาธารณะล่าสุด ในปี 2565 “การออกแบบและจัดทำยุทธศาสตร์การต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร”

จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นอดีตนายกสโมสรนิสิต พ.ศ.2553 เคยเป็นวิศวกรประจำภายในโรงงานมากว่า 5 ปี ผู้ร่วมก่อตั้ง SATARANA (สาธารณะ) เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเรื่องการพัฒนาเมือง และเป็นหนึ่งในทีมกลุ่มเมล์เดย์ (Mayday) ผู้ออกแบบปรับปรุงป้ายหยุดรถเมล์รูปแบบใหม่

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Trawell และเจ้าของกิจการ Once Again Hostel ย่านประตูผี และ Luk Hostel ย่านเยาวราช และ Locall.bkk แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ร้านอาหารบริเวณ 3 ย่านเสาชิงช้า-ประตูผี ย่านเยาวราช ย่านนางลิ้นจี่ ปี 2562 ได้รับรางวัล JUMC STAR 2019 Excellence

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ (พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) เชิญผู้อ่านทุกท่านศึกษาพระราชประวัติ พระราชีนีสุทิดา 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

พระราชประวัติ พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521ณ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นธิดาของคำ ติดใจ กับคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน

ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาระดับ ปวช.(เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่พณิชยการพระนคร

ต่อมาได้ทรงศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543 และทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท แจลเวย์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551 ต่อมา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) และยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ กระทั่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ได้มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ภายหลังที่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งต่อมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ลือ! ‘เว็บมังกรฟ้า’ คืนชีพ คาดกลับมาขายงวดแรก 1 ก.ค.

ลือ เว็บมังกรฟ้า เตรียมคืนชีพ คาดกลับมาขายหวยออนไลน์งวดแรกในวันที่ 1 ก.ค. นี้ หลังศาลไม่สั่งลบไม่ผิด พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล เพจ เจ๊มอย 108 ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึง เว็บมังกรฟ้า ขายหวยออนไลน์ ว่า “วงการหวยมีเรื่องสะเทือนแผ่นดินอีกแล้ว!! ล่าสุดขับรถผ่านถนนราชพฤกษ์ ได้ยินข่าวเม้าท์ว่า “มังกรฟ้า” เตรียมประกาศสู้…? หากสลากที่ขายในแอพเป๋าตังค์ ไม่ปังอย่างที่คิด งวดหน้ามังกรฟ้าพร้อมกลับมาเปิดแผงเหมือนเดิม เอาเซ่!!

ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊กของมังกรฟ้าได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า วันนี้ก็ครบ 2 เดือนแล้วจากเหตุการณ์วันที่บุกค้นทีมงานยังคงทำงานไม่หยุดเพื่อเตรียมแผนงานพัฒนา มังกรฟ้า ในขั้นต่อไปอดใจรอกันอีกนิดเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนครับ

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ศาลนัดฟังคำสั่งคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปิดเว็บมังกรฟ้าและเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันรวม 5 เว็บ

ซึ่งทางศาลอาญา มีคำสั่งสรุปว่า บริษัทบลูดราก้อน เเค่รวบรวมสลากฯ ส่งการกำหนดราคาขายเป็นของผู้ค้า ผู้ซื้อผู้ขายกำหนดราคากันเอง โดยบบริษัทบลูดราก้อนไม่มีส่วนกำหนดราคา จึงฟังไม่ได้ว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล

เน้นย้ำอีกครั้งกับข่าวจริงที่ว่า กบน. ดำเนินการปรับขึ้น ราคา น้ำมันดีเซล 1 บาท (เป็น 32.94 บาท/ลิตร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (1 มิ.ย. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารถึงเรื่องกบน. ปรับขึ้น ราคา น้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร เริ่ม 31 พ.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในการประชุมครั้งที่ 60/2565 (ครั้งที่ 92) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นลิตรละ 1 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับจากลิตรละ 31.94 บาท เป็นลิตรละ 32.94 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สล็อตแตกง่าย